Reguli de utilizare a gazelor

În caz de scurgere de gaze sunaţi  904 – Serviciul de Dispecerat şi Intervenţie Tehnică

1. Persoanele care exploatează instalaţii şi aparate de gaze de uz casnic sînt obligate:
1.1 Să audieze instructajul în cabinetele tehnice la întreprinderile furnizoare de gaze sau să ia cunoştinţă de sine stătător de instrucţiunea (îndrumarul) cu privire la exploatarea instalaţiilor şi aparatelor de gaze montate în apartamente.
1.2 Să asigure integritatea şi întreţinerea în stare perfectă de exploatare a utilajului.
1.3 Să întreţină funcţionarea normală a utilajului de gaze, canalelor de evacuare a gazelor arse şi de ventilaţie, să verifice tirajul înainte de conectare şi pe parcursul funcţionării aparatelor pentru gaze cu evacuarea produselor arderii în canalul de evacuare. Înainte de utilizarea sobei gazificate să verifice dacă şuberul este deschis pe deplin. Să îndepărteze periodic gunoiul, cărămida spartă din „buzunarul” canalului de evacuare a gazelor arse.
1.4 Să închidă robinetele de la utilaje şi pînă la ele, după folosirea gazului iar în cazul instalării buteliilor în interiorul bucătăriilor – să închidă suplimentar ventilele de la  butelii.
1.5 În cazul defectării utilajului de gaze, de chemat muncitorii întreprinderii furnizoare de gaze.
1.6 Să închidă imediat robinetele arzătoarelor instalaţiilor de gaze în cazul sistării inopinate a alimentării cu gaze şi să informeze serviciul de intervenţii al întreprinderii furnizoare de gaze sau organizaţiile ce îndeplinesc aceste funcţii.
1.7 În cazul sesizării mirosului de gaze, să sisteze imediat exploatarea instalaţiilor de gaze, să închidă robinetele de la utilaj şi pînă la ele, să deschidă ferestrele şi oberlihturile pentru aerisirea încăperii, să apeleze la serviciul de intervenţii.
Să nu aprindă focul, să nu fumeze, să nu conecteze/deconecteze lămpile şi aparatele electrice, să nu utilizeze soneriile electrice.
1.8 La intrarea în subsoluri şi beciuri, înainte de aprinderea luminii sau aprinderea focului, să se încredinţeze că mirosul de gaze lipseşte.
1.9 În cazul identificării mirosului de gaze în subsol, la scară, în curte, pe  stradă este necesar:
– să informeze serviciul de intervenţii al gospodăriei de gaze la telefonul 904;
– să întreprindă acţiuni de evacuare a oamenilor din zona impurificată cu gaze, de prevenire a conectării/deconectării lămpilor şi aparatelor electrice, excludere a apariţiei focului deschis şi a scînteilor;
– pînă la sosirea echipei de intervenţii să organizeze aerisirea încăperii.
1.10 Să permită accesul în apartamente a muncitorilor întreprinderii furnizoare de gaze, la prezentarea legitimaţiilor de serviciu, pentru examinarea şi repararea conductelor şi instalaţiilor de gaze – oricînd.
1.11 Locatarii din case şi apartamente cu drept de proprietate privată, în afară de cerinţele mai sus menţionate, trebuie să încheie din timp contractul pentru deservirea tehnică a instalaţiilor de gaze. Să asigure verificarea canalelor de evacuare a gazelor arse şi de ventilaţie în termenele stabilite de Regulile de securitate în ramura gazificării. În perioada de iarnă să verifice periodic capetele în scopul neadmiterii îngheţării sau înfundării lor.
2. Abonaţilor li se interzice:
2.1 Să efectuieze fără autorizaţie lucrări de gazificare a casei (apartamentului, vilei), permutarea, înlocuirea şi reparaţia instalaţiilor de gaze.
2.2 Să efectuieze planificarea încăperilor unde sînt instalaţii de gaze.
2.3 Să supună unor modificări construcţia utilajului gaz. Să modifice construcţia sistemelor de evacuare a gazelor şi de ventilaţie. Să astupe canalele de ventilaţie, „buzunarele” şi gurile canalului de ventilaţie destinate pentru curăţarea canalelor de evacuare a gazelor.
2.4 Să deconecteze sistemul de protecţie şi reglare automată. Să utilizeze gaze în cazul defectării utilajelor, sistemelor de protecţie automată, armăturii şi buteliilor de gaze.
2.5 Să utilizeze gaze în cazul dezagregării zidăriei, tencuielii (fisuri) la sobele gazificate şi canalele de evacuare a gazelor arse.
2.6 Să utilizeze gaze după expirarea termenului de valabilitate a actului de verificare şi curăţare a canalelor de evacuare a gazelor arse şi de ventilaţie.
2.7 Să efectuieze curăţarea, verificarea canalelor de evacuare a gazelor arse şi de ventilaţie, precum şi înlocuirea buteliilor instalaţiilor de butelii, fără a urma instruirea (instructajul) şi a primi permisul de la întreprinderea furnizoare de gaze.
2.8 Să utilizeze instalaţiile de gaze în încăperile cu ferestruicile (oberlihturile), grătarele cu jaluzele, grătarele canalelor de ventilaţie închise, cu crăpături sub uşile camerelor de baie şi a bucătăriilor, în lipsa tirajului în canalele de evacuare a gazelor arse şi de ventilaţie.
2.9 Să lase fără supraveghere instalaţiile de gaze în funcţiune, cu excepţia celor destinate pentru funcţionarea fără întrerupere, care dispun în acest scop de un sistem automat corespunzător.
2.10 Să admită accesul la exploatarea aparatelor de gaze a copiilor de vîrstă preşcolară, precum şi persoanelor ce nu-şi controlează acţiunile şi nu cunosc regulile de utilizare a acestor aparate.
2.11 Să lege funii, cabluri de conductele de gaze, să pună alte materiale sub sarcina conductelor de gaze.
2.12 Să utilizeze gazele şi instalaţiile de gaze în alte scopuri neprevăzute. Să utilizeze aragazele pentru încălzirea încăperilor.
2.13 Să folosească încăperile, unde sînt instalaţii de gaze, pentru somn şi odihnă.
2.14 Să folosească focul deschis pentru depistarea scurgerilor de gaze.
2.15 Să depoziteze în încăperi şi subsoluri butelii goale/pline cu gaze lichefiate.
2.16 Să instaleze în încăperea gazificată mai mult de o butelie cu capacitatea 50 (55)lsau două butelii cu capacitatea 22lfiecare. Buteliile trebuie să se afle în aceeaşi încăpere cu instalaţiile de gaze.
2.17 Să instaleze buteliile cu gaze în încăperea gazificată la o distanţă mai mică de 1 m de la radiatorul pentru  încălzire sau sobă. În cazul montării unui ecran de protecţie a buteliilor contra încălzirii distanţa dintre butelii şi aparatul de încălzire poate fi micşorată pînă la 0,5 m, iar distanţa dintre butelie şi ecran – nu mai puţin de  0,1 m.
Să amplaseze buteliile în faţa uşilor focarelor sobelor la o distanţă mai mică de 2 m.
2.18 Să conecteze/deconecteze iluminatul electric, să utilizeze focul deschis, aparatele electrice de încălzire şi sobele de încălzire în momentul schimbării buteliilor amplasate în încăperi.
Să schimbe buteliile în prezenţa persoanelor ce nu au atribuţie la executarea lucrării indicate.
În caz de scurgere de gaze sunaţi 904 – Serviciul de Dispecerat şi Intervenţie Tehnică

Поделиться в соц. сетях

Share to Google Buzz
Share to Google Plus
Share to MyWorld
Share to Odnoklassniki
Share to Yandex

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *